Materijalni troškovi

 • Korištenje vlastitog vozila
 • 2,00 kn po prijeđenom km
 • Javni prijevoz
 • stvarna cijena
 • Cestarina, tunelarina, mostarina, trajekt, parkiranje
 • stvarni trošak
 • Dnevnica
 • u visini dnevnice suca
 • Hotelski račun
 • stvarni trošak kao i za suca
 • Prijepis
 • stranica teksta
 • stranica tabela
 • 4 boda
 • 10 bodova
 • Crtanje skica
 • 30 do 100 bodova
 • Uredski materijal, omotnice, preslike, papir, HPT i drugo
 • stvarni trošak

 

Cjenik

 • Pristup na glavnu raspravu
 • 100 bodova
 • Pristup na glavnu raspravu izvan sjedišta vještaka do 50 km u jednom smjeru
 • 150 bodova
 • Pristup na glavnu raspravu izvan sjedišta vještaka više od 50 km u jednom smjeru
 • 200 bodova
 • Pribivanje raspravi koja traje dulje od dva sata uz odgovarajuću stavku, pridodati po satu
 • 70 bodova
 • Izradba pisanog nalaza i mišljenja
 • 150 do 4.000 bodova
 • Interdisciplinarno vještačenje
 • 150 bodova
 • Vrijednost radnog sata
 • 35 bodova
 • Očevid s istražnim sucem
 • po satu

 

Napomena:

Ako se očevid obavlja izvan redovitog radnog vremena vrijednost sata uvećava se za:

 • rad noću 40%
 • rad subotom 25%
 • rad nedjeljom 35%
 • rad blagdanom 50%